تماس بگیرید

سیستم فک میز حرفه ای رستوران
نرم افزار پونه

نرم افزار پونه برای کنترل بهتر صندوقداران و گارسونها بر میزهای خود سیستمی را طراحی کرده که در آن وضعیت تمام میز ها در تمام طبقات مشخص می باشد.
• میزهای رزرو شده
• میزهای خالی
• میزهای پر
ثبت سفارش و ویرایش فاکتور هر میز با یک کلیک قابل اجرا است و کاربر فقط با کلیک بر روی هر مـیز می تواند سـفارش
آن میز را مشاهده و یا ویرایش کند و قبض مشتری را پرینت کند. همچنین نرم افزار امکاناتی در اختیار کاربر قرار می دهد تا جهت دسترسی سریعتر، میز ها را طبق کروکی هر طبقه در سیستم بچیند.

زنبیل خرید