تماس بگیرید

سیستم فک میز حرفه ای رستوران
نرم افزار پونه

نرم افزار پونه برای کنترل بهتر صندوقداران و گارسونها بر میزهای خود سیستمی را طراحی کرده که در آن وضعیت تمام میز ها در تمام طبقات مشخص می باشد.
• میزهای رزرو شده
• میزهای خالی
• میزهای پر
ثبت سفارش و ویرایش فاکتور هر میز با یک کلیک قابل اجرا است و کاربر فقط با کلیک بر روی هر مـیز می تواند سـفارش
آن میز را مشاهده و یا ویرایش کند و قبض مشتری را پرینت کند. همچنین نرم افزار امکاناتی در اختیار کاربر قرار می دهد تا جهت دسترسی سریعتر، میز ها را طبق کروکی هر طبقه در سیستم بچیند.