“مدیریت مشترکین”

بدون تردید مشتریان هر مجموعه اشخاص مربوط با آن است. همواره برای یک مرکز، نگه داشتن مشتری های قبلی و وفادار بودن مشتریان به مراتب کم هزینه تر از بازاریابی و جذب مشتریان جدید است. در نرم افزار پونه امکانات متنوعی جهت ارائه خدمات به مشترکین وجود دارد. این امکانات باعث جلب اعتماد مشترک و تداوم خرید کردن آنها از مرکز غذایی می شود. از جمله این امکانات می توان به موارد زیر اشاره کـرد.

تعریف مشترکین اعتباری

برخی از مراکز غذایی برای تامین نهار و یا شام ارگان ها، سازمانها و یا شرکت های مختلف با آنها قرارداد می بندند. این سازمانها معمولاً صورتحساب های خود را بصورت ماهانه پرداخت می نمایند، نرم افزار پونه امکانات متنوعی برای مدیریت این مشتریان به کاربر ارائه می دهد. ازجمله : اعلام مانده بدهی مشتری، دادن لیست فاکتور های تسویه نشده مشترک در بازه زمانی خاص، چاپ صورتحساب ماهیانه و …

تعریف نرخ های متفاوت در منوی غذا:

گاهی اوقات رستوران ها برای ارگانها و ادارات و شرکتها، به علت خرید عمده، غذاهایی با قیمت مورد نظر آنها ارائه می دهند که ممکن است این قیمت ها با قیمت های منوی اصلی رستوران متفاوت باشد. نرم افزار پونه قابلیت ثبت نرخ های مختلف برای هر غذا را دارد.

صدور بن تخفیف و بن خرید:

سیستم صدور بن در نرم افزار پونه دارای امکانات متنوع و جالبی است. طراحی گرافیکی بن خرید یا تخفیف، زدن شماره منحصر به فرد، تاریخ انقضاء بن و … از امکاناتی است که این سیستم به شما می دهد. این بن ها غیر قابل جعل بوده و به مانند کارت اعتباری عمل میکند و دارای مانده حساب و تاریخ انقضاء است.

ثبت تاریخچه خرید های مشترک

در نرم افزار پونه تمامی خرید های مشتری در لیست سابقه خرید ایشان ذخیره می گردد. همچنین اطلاعاتی مانند نحوه پرداخت مشترک، نام پیکی که دلیوری انجام داده، آدرس دلیور غذا و … نیز ذخیره می شود.