سامانه پیامکی

این سامانه که بیشتر جهت تعامل با مشتریان در پکیج نرم افزار پونه تعبیه شده است امکانات متنوعی دارد. کاربر در این بخش میتواند
• شماره اشتراک مشتریان را به انها پیامک دهد
• میتواند بدهی مشتریان را به انها اعلام نماید
• پیامک تبریک یا تسلیت مناسبت خاصی را به مشتریان اعلام کند

همچنین در این بخش صندوق انتقادات و پیشنهادات و نظر سنج این سامانه پیامکی پیامکها را میتواندبا نام ،نام خانوادگی مشترک به انها ارسال نماید.