مدیریت پیک در رستوران

یکی از مشکلاتی که اغلب مراکز غذایی درگیر با آن هستند مدیریت مالی پیک های موتوری می باشند. به علت تعدد مشترکین و تعداد کم پیکها معمولا پیک ها بعد از دلیوری چند فاکتور تسویه حساب را انجام می دهند و این روند هم وقت گیر و در برخی نرم افزار ها نامطمئن است. در نرم افزار پونه این مورد به صورت دقیق بررسی شده و راهکارهای خوبی جهت این بخش ارائه شده است از جمله:

تفکیک حسابرسی پیک های مختلف

به محض اینکه یک سفارش از مشترک دریافت می شود این سفارش جهت دلیوری به لیستی به نام “تحویل به پیک” ارجاع داده می شود، کاربر در این لیست می تواند چند فاکتور جهت دلیوری را به یک پیک بسپارد. به محض سپردن یک فاکتور به پیک مبلغ فاکتور جزء بدهکاری پیک آورده می شود و این مبلغ تا زمان تسویه کامل در حساب ایسشان باقی می ماند . هر زمان پیک مبلغی به صندوق یا کارتخوان واریز کرد از بدهکاری ایشان کسر می گردد .

پرینت مخصوص پیک:

یکی از مشکلات پیک ها برای دلیوری غذا ها، مخصوصاً زمانی که چند دلیوری را با هم انجام میدهند بدست آوردن شماره تماس، آدرس و اطلاعات مشتریان از روی فیش هاست. در نرم افزار پونه جهت برطرف کردن این مشکل پس از تحویل فیش ها به پیک، یک نسخه چاپی مخصوص پیک پرینت می کند که در آن فقط شماره فاکتورها، آدرس و شماره تماس مشترکین و مبلغ فاکتورها، آمده است.

گزارش گیری دقیق فروش

در گزارش فروش این نرم افزار مدیریت می تواند به راحتی موارد زیر را در یک صفحه مشاهده نماید .
• گزارشگیری از فروش غذا ها دربازه زمان خاص
• گزارشگیری جداگانه فروش صبح و عصر
• گزارش تعداد فروش هر غذا و مبلغ
• درباره انتخاب شده
• گزارش بهای تولید هر غذا در بازه های زمانی انتخاب شده
• گزارش وضعیت تسویه پیک های ، ورودی و خروجی صندوق ، ورودی بانکهای دارای کارت خوان و … به تفکیک