تماس بگیرید

اپلیکیشن گارسون

نرم افزار رستوران پونه

اپلیکیشن گارسون یک سامانه مازاد است که قابلیت اتصال به نرم افزار پونه را دارد در این سامانه گارسون میتواند میزهای خالی،رزرو شده را مشاهده کند ،سفارش میزها را از طریق موبایل یا تبلت ثبت نماید ،سفارش میزهارا ویرایش و فیش انها چاپ نماید.
این آپ به طور مستقیم به پرینترهای مجموعه متصل میگردد و نیاز به واسط و تایید مجدد صندوقدار ندارد.